• English
  • Deutsch
KRS: 0000270272    Nr konta: 06 1020 2528 0000 0102 0184 9595

V Międzyszkolny Integracyjny Turniej Boccia

Fundacja Ratownik Górniczy Aktualności, Boccia V Międzyszkolny Integracyjny Turniej Boccia

V Międzyszkolny Integracyjny Turniej Boccia odbył się w dniu 22 maja 2019 roku. Zorganizowany został przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy” wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie.

Honorowy patronat nad turniejem objął  Prezydent Miasta Jaworzna Pan Paweł Silbert.

Jak co roku z uwagi na to, że  jest to impreza cykliczna frekwencja dopisała znakomicie, w turnieju wzięło udział 18 drużyn z jaworznickich Szkół Podstawowych, Gimnazjum , Liceum Ogólnokształcących, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jaworznie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Jaworznie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Jaworznie w dwóch kategoriach : Kategoria I – klasy od 1-4 i osoby z niepełnosprawnością, Kategoria II – klasy od 5-7, gimnazja, licea ogólnokształcące i osoby z niepełnosprawnością. Zabawa i rywalizacja była na najwyższym poziomie, walczyli na równi osoby z niepełnosprawnością z pełnosprawnymi, emocji nie brakowało a wygrali najlepsi !!! 

Wyniki turnieju:

Kategoria I – uczniowie szkół podstawowych z klas 1 – 4 i osoby z niepełnosprawnością.

1 miejsce Specjalny Ośrodek Szkolno – wychowawczy w Jaworznie

2 miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 w Jaworznie

3 miejsce Warsztat Terapii Zajęciowej w Jaworznie

Kategoria II – uczniowie szkół podstawowych z klas 5 – 7, uczniowie gimnazjum, liceum ogólnokształcących oraz osoby z niepełnosprawnością.

1 miejsce Szkoła Podstawowa nr 21 w Jaworznie

2 miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 w Jaworznie

3 miejsce Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Jaworznie

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy” wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Jaworznie pragnie serdecznie podziękować Panu Prezydentowi Pawłowi Silbertowi za  objęcie turnieju honorowym patronatem oraz za ufundowanie pucharów i nagród dla zawodników, wszystkim zawodnikom za doskonałą grę oraz gościom za przybycie a w szczególności Panu Tadeuszowi Kaczmarkowi Przewodniczącemu Rady Miasta, Pani Krystynie Bojęś i Pani Marioli Dudek Naczelnik Wydziału Współpracy Społecznej i Gospodarczej w Jaworznie, ,Piekarni Pana Jerzego Palki z Jaworzna , Radzie Rodziców ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Jaworznie oraz Pani Anecie Ignacak, Katarzynie Gądek i Krystynie Zapale i wolontariuszom za pomoc w organizacji.

Komentarze