• English
  • Deutsch
KRS: 0000270272    Nr konta: 06 1020 2528 0000 0102 0184 9595

Pierwsze kroki

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy” powstała z inicjatywy Mirosława Kempki z pomocą Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce dnia 28.03.2006 roku, na podstawie Aktu Notarialnego zawartego przed notariuszem Piotrem Płaczkiem w Kancelarii Notarialnej w Piekarach Śląskich. Akt założycielski Fundacji podpisali:

w imieniu własnym Kempka Mirosław
w imieniu Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce:
– Zygmunt Wiczyński
– Zdzisław Wójcik
– Jan Izydorski

Prezesem Fundacji został Krzysztof Kwadrans, który sprawował swój urząd do 15 czerwca 2011 roku przyczyniając się do rozwoju Fundacji.

Osobność prawną Fundacja otrzymała w dniu 22.12.2006 roku na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000270272. Rejestracji dokonał Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział, Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Sygnatura Akt KA.VIII NS-REJ.KRS/012884/06/147. Siedziba Fundacji woj. śląskie, miasto Jaworzno ul. Kraszewskiego 5.
Numer identyfikacyjny REGON: 240547675 nadany został Fundacji przez Urząd Statystyczny w Katowicach w dniu 11.01.2007 roku.
Numer Identyfikacji Podatkowej 6321922746 nadany został Fundacji przez Urząd Skarbowy w Jaworznie w dniu 25.01.2007 roku.

W dniu 30.01.2008 r. nadany został nam status – Organizacja Pożytku Publicznego.

Do głównych obszarów naszej działalności należy:
– Zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych poprzez sport i rehabilitację.
– Inicjowanie i realizowanie działań zmierzających do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych.
– Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym oraz działania na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem.
– Wspieranie działalności osób niepełnosprawnych oraz promocja ich inicjatyw.

Od początku działalności skupiamy się głównie na prowadzeniu zajęć rehabilitacyjno-sportowych dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Prowadzimy zajęcia sportowe: szermierka na wózkach, boccia, uruchomiliśmy sekcję wędkarską oraz prowadzimy zajęcia z aktywnej rehabilitacji. Dzięki tym zajęciom osoby niepełnosprawne mogą powrócić do aktywnego trybu życia, uczą się samodzielności, pokonywać bariery architektoniczne, poprzez czynne uprawianie sportu poprawiają kondycję fizyczną. Nasi niepełnosprawni zawodnicy zajmują czołowe miejsca na turniejach sportowych krajowych i zagranicznych, Mistrzostwach Polski, Pucharze Polski oraz Pucharze i Mistrzostwach Świata. Organizujemy konkursy, olimpiady, zawody, w których uczestniczą nie tylko uczestnicy naszych zajęć, ale także osoby niepełnosprawne z różnych stron Polski. Współpracujemy z innymi organizacjami pozarządowymi, z władzami lokalnymi i wojewódzkimi. Od marca 2009 roku prowadzimy w Jaworznie Punkt Informacyjno – Doradczy dla osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Współpracuje z nami liczne grono wolontariuszy, dzięki nim możemy rozszerzać swoją działalność oraz propagować ruch wolontarystyczny w Polsce. Są to tylko niektóre z naszych osiągnięć i zamierzeń, będzie ich coraz więcej, ponieważ staliśmy się zgraną grupą ludzi, która nie boi się nowych wyzwań.