• English
  • Deutsch
KRS: 0000270272    Nr konta: 06 1020 2528 0000 0102 0184 9595

Sprawozdanie za 2022 rok

Sprawozdanie zarządu Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy”
z działalności fundacji za okres 01.01.2022 – 31.12.2022.

Pliki do pobrania pdf:

Sprawozdanie merytoryczne

Wprowadzenie do sprawozdania

Bilans

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa