• English
  • Deutsch
KRS: 0000270272    Nr konta: 06 1020 2528 0000 0102 0184 9595

I międzyszkolny integracyjny turniej boccia

Fundacja Ratownik Górniczy Aktualności, Boccia I międzyszkolny integracyjny turniej boccia

W poniedziałek, 27 kwietnia 2015 r. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy” wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących zorganizowała I Międzyszkolny Integracyjny Turniej Bocci. Turniej odbył się  przy współpracy Pani Dyrektor Marty Figury z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Pani Marii Materli, Pełnomocnika Prezydenta Miasta Jaworzna do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W zawodach wzięli udział uczniowie szkół oraz osoby niepełnosprawne reprezentujące Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II, Środowiskowy Dom Samopomocy, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz Ośrodek Rehabilitacyjno-Wychowawczy. Frekwencja była bardzo wysoka! W zawodach uczestniczyło aż 19 zespołów w tym 8 ze Szkół Podstawowych i 11 zespołów  z Gimnazjów, Liceum ogólnokształcącego nr 3 oraz osoby niepełnosprawne z różnych ośrodków z Jaworzna, które rywalizowały w następujących kategoriach: Szkoły Podstawowe oraz Gimnazja, Licea i osoby Niepełnosprawne. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie. Nie brakowało emocji, które towarzyszyły nam aż do finału, oraz kilku niespodziewanych wyników w rywalizacji grupowej. Na wszystkich zaproszonych czekał poczęstunek, można też było wziąć udział w warsztatach dekorowania babeczek zorganizowanych przez Klub Młodego Wolontariusza z Gimnazjum nr 4. Wyniki I Międzyszkolnego Integracyjnego Turnieju Bocci: Kategoria Szkoły Podstawowe I miejsce –  Szkoła podstawowa nr 22 II miejsce – Szkoła podstawowa nr 3 (drużyna druga)III miejsce – Szkoła podstawowa nr 3 (drużyna pierwsza)Kategoria Gimnazja, Licea i Niepełnosprawni I miejsce – Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Jaworznie II miejsce – Liceum Ogólnokształcące nr 3 w Jaworznie III miejsce – Gimnazjum nr 7 w Jaworznie Wielkie Podziękowania dla Pani Dyrektor Marty Figury, dzięki której turniej odbył się na terenie Zespołu Szkół oraz Pani Pełnomocnik Marii Materli za zaszczycenie nas swoją obecnością oraz wsparcie nas upominkami dla zawodników. Dziękujemy wszystkim zawodnikom, zaproszonym gościom, sponsorom oraz osobom, które czuwały nad przygotowaniem sal szkolnych do rozgrywek i przebiegiem turnieju – Pani Beacie Moćko, Małgorzacie Puskarczyk, Damianowi Lisowiczowi oraz sędziom,  Pani Jolancie Dzikowskiej – Kempka, Marcinowi Sienkiewiczowi, Piotrowi Dudkowi i Mateuszowi Proksie z Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy” za wspólne zorganizowanie Turnieju, który integrował ze sobą osoby niepełnosprawne z osobami pełnosprawnymi.

Materiał filmowy z imprezy: http://www.jaw.pl/2015/04/i-miedzyszkolny-integracyjny-turniej-boccia/

Komentarze