• English
  • Deutsch
KRS: 0000270272    Nr konta: 06 1020 2528 0000 0102 0184 9595

XII integracyjny turniej boccia

Fundacja Ratownik Górniczy Aktualności, Boccia XII integracyjny turniej boccia

16 grudnia na Hali Widowiskowo-Sportowej w Jaworznie odbył się XII Integracyjny Turniej Boccia. Turniej został zorganizowany przez Fundację Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „RATOWNIK GÓRNICZY” w ramach realizacji zadania pod nazwą „Sport dla wszystkich – od przedszkola do seniora”. Realizacja zadania została zlecona przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej i dofinansowana ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Partnerami naszej Fundacji w zadaniu jest Urząd Miejski w Jaworznie oraz MCKiS w Jaworznie. W zawodach wzięły udział dzieci i młodzież z Jaworznickich szkół i przedszkoli oraz osoby niepełnosprawne z Warsztatów Terapii Zajęciowej, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Środowiskowego Domu Samopomocy. W prowadzeniu zawodów pomagali nam Harcerze z Jaworznickiego Hufca. Zawodnicy biorący udział w turnieju zostali podzieleni na trzy kategorie: „Przedszkolaki”, 'Początkujący’ i „Zaawansowani”. Kategoria Przedszkolaki była rozgrywana jako zawody indywidualne, w grupie tej rywalizowało 18 niepełnosprawnych dzieci. Wyniki: pierwsze i drugie miejsce zajęli zawodnicy z Niepublicznego Przedszkola dla dzieci niepełnosprawnych natomiast trzecie miejsce wywalczył zawodnik z Przedszkola Miejskiego nr 24 z oddziałami specjalnymi. Kategoria Początkujący i Zaawansowani była rozgrywana jako zawody drużynowe (drużyny 3-osobowe). W grupie Początkujących I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 22 w Jaworznie, II miejsce drużyna z Gimnazjum nr 4 w Jaworznie; III miejsce drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Jaworznie. W grupie Zaawansowani I miejsce wywalczyła drużyna z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Libiąża, II miejsce drużyna z Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaworznie, III miejsce drużyna z Gimnazjum nr 7 w Jaworznie. W zawodach wzięło udział łącznie 85 zawodników. Wszystkim zawodnikom i uczestnikom Turnieju dziękujemy za koleżeńską rywalizację i gratulujemy zwycięzcom. Dziękujemy harcerzom za pomoc w prowadzeniu imprezy, MCKiS w Jaworznie za przygotowanie i udostępnienie hali oraz Urzędowi Miasta Jaworzna reprezentowanemu przez Pana Prezydenta Tadeusza Kaczmarka za ufundowanie nagród.
Materiał filmowy z imprezy: http://www.jaw.pl/2014/12/boccia-sport-dla-wszystkich/

Komentarze