• English
  • Deutsch
KRS: 0000270272    Nr konta: 06 1020 2528 0000 0102 0184 9595

*Sport dla wszystkich – boccia II edycja* – realizacja 2019 rok

Fundacja Ratownik Górniczy Projekty *Sport dla wszystkich – boccia II edycja* – realizacja 2019 rok

Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania „Sport dla wszystkich – boccia II edycja”

Sprawozdanie_U.M._2019