• English
  • Deutsch
KRS: 0000270272    Nr konta: 06 1020 2528 0000 0102 0184 9595

Zbiórka publiczna 2013 rok

Sprawozdanie Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „RATOWNIK GÓRNICZY” z siedzibą w Jaworznie przy ulicy Kraszewskiego 5 z przeprowadzonej zbiórki publicznej, zgodnie z decyzją nr 2, wydaną przez Prezydenta Miasta Jaworzna w dniu 15 stycznia 2013 roku.

Zbiórka publiczna była prowadzona w Jaworznie w okresie od 22 marca do 7 grudnia 2013 roku. W dniach: 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30 marca, 26, 27, 29, 30 kwietnia, 07, 08, 10, 11, 12, 13 czerwca, 25, 26, 29, 30, 31 października, 07, 08, 09 listopada, 05, 06, 07 grudnia 2013 roku. Kwota zebranych środków finansowych wyniosła 15 395,82 zł – efektem zbiórki były tylko i wyłącznie środki finansowe zbierane do puszek kwestarskich. Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej wyniosły 1 521,57 zł. Zebrane środki po odliczeniu kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej wyniosły 13 874,25 zł. Środki te w całości zostały wydatkowane zgodnie z celami określonymi w decyzji:

  1. za kwotę 6 433,00 zł zostały wykupione zabiegi rehabilitacyjne dla trzech osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym;
  2. za kwotę 2 699,00 zł został zakupiony sprzęt komputerowy (laptop), sprzęt ten został przekazany osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym, poruszającej się na wózku inwalidzkim, czynnej zawodowo;
  3. za kwotę 1 099,00 zł został zakupiony tablet, sprzęt ten został przekazany osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym, poruszającej się na wózku inwalidzkim, uczącej się;
  4. za kwotę 3 026,00 zł został zakupiony sprzęt medyczny dla dwojga dzieci chorych na cukrzycę;
  5. za kwotę 618,26 zł został zakupiony sprzęt medyczny i rehabilitacyjny dla dwóch niepełnosprawnych osób, w stopniu znacznym, w podeszłym wieku.

Inne koszty związane z przeprowadzeniem zbiórki publicznej tj. prowizje i opłaty bankowe, materiały biurowe, opłaty za telefony, promocja i reklama, koszty dojazdu itp. zostały pokryte ze środków Fundacji, dzięki czemu nie obniżyły kwoty uzyskanej ze zbiórki. Różnica między kwotą uzyskaną a wydatkowaną (większa kwota wydatkowana niż uzyskana) tj. 1,01 zł została pokryta ze środków własnych Fundacji.  

     

Sprawozdanie Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „RATOWNIK GÓRNICZY” z siedzibą w Jaworznie przy ulicy Kraszewskiego 5 z przeprowadzonej zbiórki publicznej, zgodnie z decyzją nr 2077/2013, wydaną przez Marszałka Województwa Śląskiego w dniu 24 września 2013 roku.

Zbiórka publiczna była prowadzona w Katowicach w okresie od 31 października do 14 grudnia 2013 roku, w dniach: 31 października, 08,09 listopada, 06,07,08,13,14 grudnia 2013 roku. Kwota zebranych środków finansowych wyniosła 5 144,37 zł – efektem zbiórki były tylko i wyłącznie środki finansowe zbierane do puszek kwestarskich. Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej wyniosły 444,37 zł, co stanowi około 8,64 % kosztów w stosunku do zebranej kwoty. Zebrane środki po odliczeniu kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej wyniosły 4 700,00 zł. Środki  te w całości zostały wykorzystane na opłacenie zabiegów rehabilitacyjnych dla dwóch niepełnosprawnych osób, zgodnie z celem określonym w decyzji.