• English
  • Deutsch
KRS: 0000270272    Nr konta: 06 1020 2528 0000 0102 0184 9595

Zbiórka publiczna 2011 rok

Sprawozdanie Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „RATOWNIK GÓRNICZY” z siedzibą w Jaworznie przy ulicy Kraszewskiego 5 z przeprowadzonej zbiórki publicznej, zgodnie z decyzją nr 6, wydaną przez Prezydenta Miasta Jaworzna w dniu 28 listopada 2011 roku.

  1. Miejsce prowadzenia zbiórki publicznej – miasto Jaworzno, teren marketu KAUFLAND przy ulicy Jana Matejki 27;
  2. Termin prowadzonej zbiórki publicznej – w okresie od 9.12. do 31.12.2011 roku;
  3. Wolontariusze biorący udział w zbiórce publicznej – uczniowie Jaworznickich szkół tj. Gimnazjum nr 3, 4, 5, 6 oraz Liceum Ogólnokształcącego nr 1,
  4. Osoby odpowiedzialne za prawidłowy przebieg zbiórki publicznej (opiekunowie wolontariuszy) oraz za prawidłowe rozliczenie zbiórki publicznej – Członkowie Zarządu Fundacji;
  5. Kwota zebranych środków finansowych wyniosła 9 139,68 zł – efektem zbiórki były tylko i wyłącznie środki finansowe zbierane do puszek kwestarskich;
  6. Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej wyniosły 909,01 zł – są to: koszty związane z wykupieniem polis NW dla wolontariuszy i opiekunów, koszty zakupu poczęstunku (wyżywienia) dla wolontariuszy oraz koszty zakupu ekologicznych opakowań (reklamówek) niezbędnych przy prowadzeniu tego typu zbiórki tzn. pomoc przy pakowaniu zakupów klientom marketu KAUFLAND;
  7. Zebrane środki po odliczeniu kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej tj. 8 230,67 zł zostały w całości przekazane ciężko chorej osobie wskazanej w zezwoleniu na prowadzenie zbiórki publicznej i zgodnie z celem wskazanym tym zezwoleniu ; 
  8. Inne koszty związane z przeprowadzeniem zbiórki publicznej tj. prowizje i opłaty bankowe, materiały biurowe, opłaty za telefony, promocja i reklama, koszty dojazdu itp. zostały pokryte ze środków Fundacji, dzięki czemu nie obniżyły kwoty uzyskanej i przekazanej osobie wskazanej w zezwoleniu;
  9. Sprawozdanie zostało sporządzone i zatwierdzone przez Członków Zarządu Fundacji w dniu 17.01.2012 roku.