• English
  • Deutsch
KRS: 0000270272    Nr konta: 06 1020 2528 0000 0102 0184 9595

I Jaworznicka Olimpiada Sportowa dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo

Fundacja Ratownik Górniczy Aktualności I Jaworznicka Olimpiada Sportowa dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo

W dniu 27 kwietnia 2018 roku odbyła się I Jaworznicka Olimpiada dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo, której  organizatorem  była Szkoła Podstawowa nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi przy współorganizacji Fundacji Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy” w Jaworznie oraz Miejskiego Centrum Kultury i Sportu w Jaworznie.

Honorowym patronatem olimpiadę objął Prezydent Miasta Jaworzna Pan Paweł Silbert oraz Poseł na Sejm RP Pan Dariusz Starzycki.

Olimpiada to niemałe przedsięwzięcie sportowe. Wzięło w nim udział 100 zawodników w różnym wieku łącznie z trzynastu placówek, szkół i przedszkoli  z Jaworzna, Sosnowca, Siemianowic Śląskich i Chrzanowa. Sportowcy startowali w dwóch wybranych przez siebie konkurencjach takich jak: kręgle, sprint, slalom na wózku, strzały do bramki kijem do unihokeja, rzut piłką lekarską, rzuty do celu, dart, tor przeszkód, jazda na czas, plus jedna drużynowa dyscyplina Boccia w trzech kategoriach wiekowych. Dodatkowo zorganizowany został konkurs plastyczny, którego uczestnicy mieli za zadanie przedstawić projekt maskotki Olimpiady. Zwycięska praca będzie symbolem przyszłorocznych sportowych zmagań. Olimpiada przebiegała w sportowej atmosferze a wszyscy zawodnicy zachowali zasady Fair Play. Było uroczyste otwarcie przez  panią dyrektor Ilonę Janus, zapłonął znicz olimpijski. Do rozpalenia ognia zaproszone zostały dzieci oraz przybyli goście. Podczas rozgrywek dzieci czekające na swoje zawody mogły skorzystać z dodatkowych atrakcji. Wśród nich była foto budka, bufet ze słodkościami i napojami, można było zobaczyć wnętrze wozu policyjnego, a nawet pospacerować w towarzystwie Myszek Minnie i Miki, a także policyjnego Sznupka. Imprezie towarzyszyła atrakcyjna loteria fantowa. Na zakończenie wszyscy sportowcy otrzymali medale i dyplomy za uczestnictwo, a najlepsi stanęli na podium i zostali uhonorowani medalami, dyplomami i nagrodami. Pucharami obdarowane zostały zwycięzkie przedszkola oraz szkoły i placówki. Zamknięcia Olimpiady dokonali pani dyrektor Ilona Janus, poseł Dariusz Starzycki oraz prezydent Tadeusz Kaczmarek. Ogień olimpijski zgasł, ale zapał pozostał.

Podczas trwania Olimpiady odwiedzili nas zaproszeni goście, a wśród nich: poseł na Sejm RP pan Dariusz Starzycki, Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna pan Tadeusz Kaczmarek, Wiceprzewodniczące Rady Miejskiej pani Anna Lichota i pani Ewa Zuber, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Jaworzna ds. Osób Niepełnosprawnych pani Maria Materla, Radny Miasta Jaworzna, Przewodniczacy Komisji Sportu i Turystyki pan Nikodem Motyka, Radny Miasta Jaworzna, Doradca Metodyczny Wychowania Fizycznego pan Mariusz Kowalski, Kierownik Wydziału Edukacji Kultury i Sportu pani Dorota Fiok, Dyrektor MCKiS pan Sebastian Kuś, Zastępca Dyrektora MCKiS ds. Sportu pan Dariusz Chrapek, Pełnomocnik ds. organizacyjnych MCKiS pani Monika Komańska, Przewodniczący NSZZ Solidarności Pracowników Oświaty i Wychowania pan Maciej Brull, Dyrektor Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Dariusza Starzyckiego pan Maciej Stanek.

Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Ratownik Górniczy” serdecznie dziękuje organizatorom: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 pani Ilonie Janus, pani Marzenie Kasperczyk, która zainicjowała całe przedsięwzięcie, Gronu Pedagogicznemu oraz współorganizatorom: Dyrektorowi MCKiS w Jaworznie panu Sebastianowi Kuś, oraz Dyrektorowi ds. sportu panu Dariuszowi Chrapkowi.

Wyrazy wielkiego szacunku i podziękowania należą się Rodzicom dzieci SP Nr 7, których koordynatorem jest pani Sylwia Kaszuba. To oni wspierali nas rzeczowo, finansowo i wolontariatem przed i w tracie trwania Olimpiady. Szczególnie zaangażował się w projekt Radny Miasta Jaworzna, Doradca Metodyczny Wychowania Fizycznego pan Mariusz Kowalski. Towarzyszył nam podczas całej Olimpiady, a przy okazji podliczania punktacji urządził i poprowadził show taneczne dla zawodników, wolontariuszy i gości. Dziękujemy pracownikom Komendy Miejskiej Policji (brawo Sznupek i pani Monika Śliwińska!), uczniom, którzy zaprezentowali ciekawą oprawę artystyczną imprezy: duetowi Oliwia Grudzińska i Szymon Hrapkowicz ze SP Nr7, duetowi Gabriela Jazowska ze SP Nr 8 oraz Zofia Domagała ze SP Nr 7, które były przedstawicielkami Akademii Tańca „Elit”, a także najmłodszej artystce, gimnastyczce Oldze Sysak ze SP Nr 7

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym nauczycielom i wolontariuszom ze SP Nr 7,  bez waszego wsparcia nie dalibyśmy rady! Nie byłoby również możliwe zorganizowanie takiego wydarzenia bez pomocy darczyńców, Wielkie Dziękuje za to, że chcą i umieją się dzielić z tymi, którzy najbardziej ich pomocy potrzebują. Dziękujemy wam wszystkim, jesteście wspaniali! Radość niepełnosprawnych ruchowo zawodników i sportowa zdrowa rywalizacja towarzyszyły nam wszystkim. Sprawni pomogli uczestnikom tej Olimpiady przeżyć piękne chwile i uwierzyć w siebie. To był wspaniały dzień, spełniło się zawodowe marzenie Pani Marzeny Kasperczyk. Pozdrawiamy wszystkich i do zobaczenia za rok!

Zdjęcia publikujemy dzięki „Moje Jaworzno”

autor zdjęć: Pan Aleksander Tura

 

 

Komentarze